Yönetim Kurulu

KAPT. SEMİH DİNÇEL BAŞKAN  
İSMAİL ŞAHİN BAŞKAN YRD  
SERHAN ÖZCAN GENEL SEKRETER  
SEDEN ÖZTORUN SAYMAN  
YAŞAR MERİÇ ÜYE  
ONUR TÜRKEŞ ÜYE  
ÖNER DANDİN ÜYE